เว็บไซต์ อบต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ  
 

เว็บไซต์  อบต.ป่าแดง  อ.เมือง  จ.แพร่  เปิดให้บริการแล้วค่ะ โดยผู้บริหารและพนักงานจัดทำเว็บไซต์ขึ้น  เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเป็นอีกช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาตำบลต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2552 เวลา 09.37 น. โดย ปาริฉัตร@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 9509 ท่าน