หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ชุมชมมีความเข้มแข็ง
ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแดง

 
พันธกิจ
 
    มุ่งพัฒนาตำบลป่าแดงให้เป็นท้องถิ่นที่มีความน่าอยู่
    พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลป่าแดงให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการดำรงชีวิตที่เหมาะสมด้วยการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร การส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งการจัดให้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึง
    เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน สะพาน
รางระบายน้ำ
  การพัฒนาระบบจราจร/ไฟฟ้าสาธารณะ
  การพัฒนาก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค
  การพัฒนาก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การพัฒนาก่อสร้างอาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและการสังคม สงเคราะห์
  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
  การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน
  การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-565-5924
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-060-624 โทรสาร : 054-060-624
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
จำนวนผู้เข้าชม 1,628,192 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10